Varför är det så många rullstolsburna på golfbanan?

Varför är det så många rullstolsburna på golfbanan?
– De försöker minska sitt handicap!

Publicerat: 12/09/2023

Kategori: Torra skämt