Under vilka månader hittar man de bästa bären i Sverige?

Under vilka månader hittar man de bästa bären i Sverige?
– Septembär, oktobär, novembär och decembär.

Publicerat: 13/09/2023

Kategori: Dåliga skämt