En ekonom är en expert som imorgon kommer att veta varför det han förutspådde igår inte inträffade idag.

En ekonom är en expert som imorgon kommer att veta varför det han förutspådde igår inte inträffade idag.
– Evan Esar

Publicerat: 08/09/2023

Kategori: Roliga citat