Chuck Norris kan dividera med noll.

Chuck Norris kan dividera med noll.

Publicerat: 13/09/2023