I skolan var lärarna tvungna att räcka upp handen för att få tala med Chuck Norris.

I skolan var lärarna tvungna att räcka upp handen för att få tala med Chuck Norris.

Publicerat: 13/09/2023