Skylten handikapp-parkering är bara där för att tala om att du kommer bli handikappad om du parkerar på Chuck Norris parkeringsplats.

Skylten handikapp-parkering är bara där för att tala om att du kommer bli handikappad om du parkerar på Chuck Norris parkeringsplats.

Publicerat: 13/09/2023