Om Chuck Norris tar ett lån på banken så betalar banken ränta till honom.

Om Chuck Norris tar ett lån på banken så betalar banken ränta till honom.

Publicerat: 13/09/2023