När du inte vet vad jag är, då finns jag. När du vet vad jag är finns jag inte. Vad är jag?

När du inte vet vad jag är, då finns jag. När du vet vad jag är finns jag inte. Vad är jag?

– En gåta.

Publicerat: 15/09/2023

Kategori: Roliga gåtor