Jag känner två bröder. Den ene är min farbror, men inte den andre. Vem är den andre?

Jag känner två bröder. Den ene är min farbror, men inte den andre. Vem är den andre?

– Min pappa.

Publicerat: 15/09/2023

Kategori: Roliga gåtor