Om ett plan störtar på gränsen mellan Norge och Sverige, var begraver man då de överlevande?

Om ett plan störtar på gränsen mellan Norge och Sverige, var begraver man då de överlevande?

– Det gör man inte.

Publicerat: 15/09/2023

Kategori: Roliga gåtor