En fördel med att prata med dig själv är att du vet att åtminstone en person lyssnar.

En fördel med att prata med dig själv är att du vet att åtminstone en person lyssnar.
– Franklin P. Jones

Publicerat: 08/09/2023

Kategori: Roliga citat