Vad har ingen början, inget slut och ingen mitt?

Vad har ingen början, inget slut och ingen mitt?

– En munk.

Publicerat: 16/09/2023

Kategori: Roliga gåtor