Vilket ord uttalas alltid fel?

Vilket ord uttalas alltid fel?

– Fel.

Publicerat: 16/09/2023

Kategori: Roliga gåtor