Med vilket vapen kan man lätta på nöden?

Med vilket vapen kan man lätta på nöden?
– Piss-stolen.

Publicerat: 18/09/2023

Kategori: Roliga ordvitsar