Vad heter en nyanställd på McDonalds?

Vad heter en nyanställd på McDonalds?
– Nyburgare.

Publicerat: 18/09/2023

Kategori: Roliga ordvitsar