Hur sänker man en norsk ubåt?

Hur sänker man en norsk ubåt?
– Man sjösätter den.

Publicerat: 21/09/2023

Kategori: Norgeskämt