Betalar man tull om man importerar en hund från England?

Betalar man tull om man importerar en hund från England?
– Nej då! Det är tax-free.

Publicerat: 21/09/2023

Kategori: Göteborgsskämt