Vad är värst, ormbett eller getingstick?

Vad är värst, ormbett eller getingstick?
– Det är hugget som stucket.

Publicerat: 22/09/2023

Kategori: Göteborgsskämt