Vad hade Zlatan hetat om han var från Göteborg?

Vad hade Zlatan hetat om han var från Göteborg?
– Zlatan Ibrahimordvits.

Publicerat: 22/09/2023

Kategori: Göteborgsskämt