Om du tycker att din chef är dum, kom ihåg: du skulle inte ha något jobb om han var smartare.

Om du tycker att din chef är dum, kom ihåg: du skulle inte ha något jobb om han var smartare.
– John Gotti

Publicerat: 08/09/2023

Kategori: Roliga citat