Den norske brandchefen intervjuades i TV efter en brand.

Den norske brandchefen intervjuades i TV efter en brand.
– Hur många människor blev lågornas offer?
– Ingen! Inte en enda blev bränd.
– Men man hittade ju fyra eller fem döda!
– Ja, de blev dränkta av vattnet när vi släckte elden.

Publicerat: 22/09/2023

Kategori: Norgeskämt