Hur långt gick Norges första elbil?

Hur långt gick Norges första elbil?
– 20 meter. Det var så långt sladden räckte.

Publicerat: 22/09/2023

Kategori: Norgeskämt