Varför gillar alla Hugo?

Varför gillar alla Hugo?
– För han är Hu-go som helst!

Publicerat: 22/09/2023

Kategori: Göteborgsskämt