Ni som hatar ordvitsar, humor ni egentligen?

Ni som hatar ordvitsar, humor ni egentligen?

Publicerat: 22/09/2023

Kategori: Roliga ordvitsar