Åldrandet verkar vara det enda tillgängliga sättet att leva ett långt liv.

Åldrandet verkar vara det enda tillgängliga sättet att leva ett långt liv.
– Kitty O'Neill

Publicerat: 08/09/2023

Kategori: Roliga citat