Jorden var platt tills de begravde din mamma.

Jorden var platt tills de begravde din mamma.

Publicerat: 08/09/2023

Kategori: Din mamma skämt