Bättre älskat och förlorat än att aldrig ha älskat.

Bättre älskat och förlorat än att aldrig ha älskat.

Publicerat: 08/09/2023

Kategori: Roliga ordspråk