Alla barnen gick till kyrkan utom Elsa, henne kunde ingen frälsa.

Alla barnen gick till kyrkan utom Elsa, henne kunde ingen frälsa.

Publicerat: 09/09/2023

Kategori: Alla barnen skämt