Alla barnen var normalviktiga förutom John, han vägde minst två ton.

Alla barnen var normalviktiga förutom John, han vägde minst två ton.

Publicerat: 09/09/2023

Kategori: Alla barnen skämt