Alla barnen hade ett kön förutom Micka, hon ville varken vara pojke eller flicka.

Alla barnen hade ett kön förutom Micka, hon ville varken vara pojke eller flicka.

Publicerat: 09/09/2023

Kategori: Alla barnen skämt