Alla barnen ville sörja att läraren hade dött utom Elvira, hon ville fira.

Alla barnen ville sörja att läraren hade dött utom Elvira, hon ville fira.

Publicerat: 09/09/2023

Kategori: Alla barnen skämt