Visste du att invandrare är det vänligaste folket?

Visste du att invandrare är det vänligaste folket?
– De kommer alltid i grupp och frågar: Har du problem?

Publicerat: 09/09/2023

Kategori: Grova skämt