Vad är likheten mellan Twin Towers och kön?

Vad är likheten mellan Twin Towers och kön?
– Förut fanns det två av dem, nu är det ett känsligt ämne.

Publicerat: 09/09/2023

Kategori: Grova skämt