Varför tackar en zombie alltid ja till en middag?

Varför tackar en zombie alltid ja till en middag?
– Han äter mer än hjärna.

Publicerat: 10/09/2023

Kategori: Pappa skämt