Varför är det så säkert att vistas i svenska skogar?

Varför är det så säkert att vistas i svenska skogar?
– För om man blir hungrig finns ju alltid allemans-rätten.

Publicerat: 11/09/2023

Kategori: Pappa skämt