Det var en gång en rysk, tysk och Bellman som hamnade på en öde ö.

Det var en gång en rysk, tysk och Bellman som hamnade på en öde ö. Där kom det en magisk ande som erbjöd dem en önskning var. Ryssen började och sa: Jag önskar att jag kom hem. Poof, så försvann ryssen och var tillbaka hemma.

Sedan var det tyskens tur, och han sa: Jag önskar att jag kom hem. Poof, så försvann även tysken och var tillbaka hemma. Nu var Bellman ensam på ön och kände sig lite övergiven.

När det blev Bellmans tur tänkte han på sina vänner och sa: Jag önskar att mina två kompisar kom tillbaka! Poof, så stod både tysken och ryssen plötsligt där bredvid honom igen.

Publicerat: 05/09/2023

Kategori: Bellman skämt