Vet du vilket som är det längsta ordet?

Vet du vilket som är det längsta ordet?
– Smila, det är en mil mellan första och sista bokstaven!

Publicerat: 11/09/2023

Kategori: Pappa skämt